-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

نیروهای خارجی درحال اختراع داعش به جای طالب اند

تلفات نیروهای امنیتی دراثر حملات طالبان، افزایش یافته است. اما در سطح دولت و امریکا، تبلیغات علیه طالبان متوقف شده و به عوض آن، افراد مسلح طالبان را نام داعش و خارجی گذاشته، طالبان را رسماً صبغه نیروهای خیر می دهند. وحشتناک است. تلویزیون طلوع مطلق تبلیغات واعلانات برضد طالبان را متوقف کرده و فقط یک اعلان مشکوکی را نشان می دهند که تروریست ها را نه با لنگی سیاه و بیرق سفید طالبی، بلکه دستمال به سر، پلنگی و با بیرق داعش نام نهاد معرفی می کند. 
مقاومت دولت در جلوگیری از رهایی زندانیان طالب، یک راز جدی در خود دارد. تنها تصمیم دولت غنی که خود طالب است؛ درین کار دخیل نیست... نیروهای دیگری وارد گود شده اند.