-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه


محمود منجم زاده در یادداشتی نگاشته است که یک مولوی درشهربرلین پایتخت آلمان، به یک خانم « افغان، دست درازی نموده است». درفکر شدم که این خانم «افغان!» آن هم در برلین، پیش مولوی چه می کرده است که مولوی بروی دست دراز کرده است؟