-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۹, جمعه

عبدالله، تکت لاتری اشرف غنی است!

بزرگ ترین گام یا دست آورد امروز آقای رئیس جمهور همه شمول دیدار با زنان بوده!
20 دقیقه عقب میزخطابه حرف زد برای آن که هیچ چیزی نگفته باشد. از فحوای سخنان دکترعبدالله یک بار دیگر استفهام شد که اشرف غنی اصلاً حاضر به تقسیم قدرت یا مذاکره با مشارالیه نیست. بی شک، اشرف غنی خان! با دست خالی و عقبۀ خالی، لاتری همیشه برایت می براید. لاتری تو، همین دکترعبدالله است.
خلق مبارز، کارتمام است. سعی کنید روی یک اجندای دیگر کار کنید... والسلام!