-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

شکست یا تعلیق مؤقتی

انتشار ویروس کرونا درافغانستان، در شرایطی حساس، در واقع، حمله ای درهم کوبنده برموقعیت و تصامیم دکترعبدالله بود. خواست تاریخی برای تغییر قانون اساسی و تشکیل حاکمیت سیاسی نا متمرکز و عادلانه محقق نشد و این داهی،تا مدتی نا معلوم معلق گردیده است. 
با شروع نبرد های وسیع نظامی مردم افغانستان با لشکرهای نیابتی طالبان، این خواست باردیگر با قدرتی غیرقابل مهار همه گانی خواهد شد.