-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

کمترهنرمندی به اندازه فرهاد دریا، صاحب فضیلت معنوی و هنری است

فرهاد دریا 💚

سید سعادت موسوی

بعد از احمد ظاهر، فرهاد دریا مردمی‌ترین و محبوب‌ترین هنرمند کشور است. با صدا و آهنگ‌های ایشان هزاران انسان خاطره دارد. بیشتر از سه دهه است که در عرصه‌ی موسیقی کار می‌کند و عمر خود را وقف هنر نموده است.

دریا از ابتدا کار دچار فقر و تنگ‌دستی اقتصادی نبوده است، او مرد ثروت‌مند و دل‌شاد است و با آهنگ "کرونا" که برای روحیه‌بخشی و مقابله با کرونا ساخته شده است، سعی کرده است به عنوان هنرمند به زبان هنر رسالت خود را انجام دهد. آنان که قدر خوبان را نمی‌دانند و فحش‌نامه می‌نویسند خدای عشق و هنر هدایت‌شان کند.

فرهاد دریا، بزرگ‌تر از آن است که نورسیده‌های خام بخواهند این خنیاگر سنگین‌وزن را فهم و هضم کنند.