-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه

هسته های بلک واتر جدید در حوزه 11 کابل فعال اند

گزارش ارسالی

حوالی ساعت ۸:۴۵  امشب  یک فیر راکت در داخل  حوزه ۱۷ پولیس شهرکابل در سرک کاریزمیر اصابت نموده است که خوشبختانه تلفات جانی در پی ندارد.
گفته می شود که راکت از طرف قریه کوچکین پرتاب شده، مردمان قریه کوچکین که در حال حاضر بیشتر در گروه حکمتیار فعالیت دارند؛ در گذشته با طالب ها بودند.
قومندان نجیب الله اسلامیار و جان محمد( رِوَی)  که قبلا طالب بودند و در این چند سال نیز با دامن زدن تعصبات قومی از طرف حلقات فاشیستی حمایت می شدند؛ از تفنگداران غیر مسوول قریه کوچکین استند.

هم چنان در همین علاقه در گذشته ها بعضی از سران القاعده فعالیت می کردند که با اکثر قومندان های جهادی رابطه نزدیک دارند. برای پیگیری از نفوذ تروریست ها در کوهدامن  باید بخش های کشفی بیشتر توجه کنند، هم چنان حکومت مرکزی  باید در راس ولسوالی ها - قومندانی های پولیس- ناحیه۱۷ و حوزه پولیس۱۷ و همه مدیریت های امنیت این مناطق  افراد آگاه و متعهد از محل مقرر شوند.
مسولین فعلی در این مناطق  افراد کم تجربه و نا آشنا با محیط  استند.