-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

به razaqmamoon. com به طور مستقیم وارد شوید

دو صفحه جعلی درشبکه فیس بوک ( نه دروبلاگ اصلی گزارشنامه افغانستان) به نام من فعالیت دارد که از سال 2016 به وسیله امنیت ملی طراحی شده و چهار نفر امور روزانه آن را پیش می برند. شیوۀ کارشان این است که ضمن روبرداری و جا گذاری همه ای مطالب گزارشنامه، اخبار غلط و جعلی را هم لایه درلایه صفحه جعلی خویش انتشار می دهند. چهار سال این پروژه درجریان بوده و حالا هم ادامه دارد.

هرمطلب مخرش، توهین آمیز، سبوتاژی و سرشار از فضولی که درین مدت ازین آدرس های جعلی به نام من انتشار یافته، باطل است و بدین وسیله از همه هموطنان، فرهنگیان، سیاسیون و شخصیت هایی که درین مدت گزیده شده اند؛ به سهم خود پوزش می خواهم.

 مطمئن ترین مرجع، صفحه وبلاگ است که تیم تکنیکی امنیت ملی نمی تواند جایگزینی برای آن درست کند یا آن که نسخه دومی آن را طراحی کند. برای دریافت مطالب روزانه، به طور اختصاصی می توانید مستقیم به وبلاگ رزاق مأمون وارد شوید.