-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

سلطانزوی جت میگ 21 را 34 سال پیش به آی اس آی تحفه داده بود

روزنامه لاس انجلس تایمز امریکایی به تاریخ ۲۴ اکتوبر سال ۱۹۸۶ از فرار دادن یک جت جنگی نوع میگ ۲۱ به پاکستان خبر داد.
 خلبان به نام محمد داوود قبلاً با گروپ های شورشی درارتباط بوده و در ازاء تحویلی میگ دولت کابل امتیاز پناهنده گی سیاسی را به دست آورده است.
 داوود سلطانزوی طیاره را به هدف یک مأموریت جنگی از پایگاه بگرام در چهل کیلومتری شمال کابل پرواز داده و از منطقه شرق افغانستان با منابع پاکستانی تماس گرفته و طیاره را به فرودگاه کوهات آن کشور نشست داده بود.

سلطانزوی به امریکا پناهنده شد و دربدل خدمتی که به کمپاین جهاد کرده بود، به یونایتد ایرلاین به کار پیلوتی پرداخت.