-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

امریکا 300 خانواده طالب درقطر را تمویل می کند

حدود سه صد خانواده طالبان در قطر  زندگی دارند که سران طالب اند. تمام مصارف زندگی شان توسط سیا تمویل میشود  و  رفت و برگشت و تحصیل اعضای خانواده های شان، موتر، هوتل و مهمانی های شان توسط سیا آمریکا پرداخت می شود.  تمام برنامه هایی که درافعانستان  انجام  میدهند؛ حتی جزئی ترین حرکت شان بدون اجازه امریکا صورت نمی گیرد  چطور طالبان به جایی حمله ور می شود؛ انفجار می دهد؛ اما امریکا از آن خبر نباشد؟
دور تشدیدی حملات طالبان به انتخاب یعقوب پسر ملاعمر ربط دارد که رهبری جنگ را به دست او داده اند. یعقوب با ایران نزدیکی دارد و باید در افکار عمومی زده شود. حملات درکابل سازماندهی شده است تا زمینه برای ترور یا کنار زدن ملایعقوب فراهم شود.