-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

چرا ارگ خبر توافق 50- 50 را رد می کند؟

 منابع نزدیک به اشرف غنی درتماس با مطبوعات داخلی و بین المللی، تقسیم مساویانه کابینه و پست‌های کلیدی با تیم عبدالله را رد می‌کنند.
علتش روشن و قابل درک است. توافق هرچه و درهرسطحی که باشد، شکلی و غیرحقیقی است؛ درعملُ صلاحیت امور اصلاً تقسیم نا شدنی است؛ قوۀ اجرایی هردو 50 فیصد هیچ گاه تقسیم نمی شود. غنی این خصیصه خود را اثبات کرده وبازهم اثبات خواهد کرد. کمافی السابق همه چیز به حال خود ادامه می یابد.