-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۲, جمعه

کرونا به تاجکستان وارد شد

15 مورد "ویروس کرونا" در تاجیکستان: اعتراف رسمی 
 sputnik تاجیکستان 

 وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان اوّلین موارد گرفتاری به "ویروس کرونا" در تاجیکستان را تصدیق کرده است 
 دوشنبه، 30 اپر - sputnik. قاهر رسولزاده، نخست‌وزیر تاجیکستان گفت:
 "در کشور 15 حالت گرفتاری به "ویروس کاران"-10 مورد در شهر خجند و 5 مورد در شهر دوشنبه ثبت شده‌است".
وی افزود:
 "برای اعلان این خبر به جامعة تاجیکستان میررحم‌الدّین کمال‌زاده، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان موظف شده است. انتظار می‌رود، او طریق تلویزیون از اتاق کاری خود این خبر را به مردم تاجیکستان برساند".
 وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان این خبر را به sputnik تاجیکستان تأیید یا تکذیب نکرد. اتّیلای رسمی در سامانة اگینتی ملّی اطّلاعاتی“خاور”نشر شد، که بنا به آن، این نکته در جلسه‌ای تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان و همزان رئیس ستاد جمهوریوی عاید به پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کارانویروس-کاوید-19 ذکر شده است. 
خبرگزاری خاور اطلاع داد:
 "طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، 29-ام آوریل سال 2020-15 حادثة تصدیق شده بیماری سرایتی کرونا یروسی از جمله در ولایت سغد 10 (ده) حادثه و در شهر دوشنبه 5 (پنج) حادثه از نمونه‌های بیولوگی حادثه‌های گمانبر به قید گرفته شده است”.