-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

گلبدین حکمتیار، با وصف آن که درپروتول با غنی اولین فرد پشقدم به حساب می رود، اما در مراسم عقد توافقنامه سیاسی میان عبدالله و غنی اشتراک نکرد.
او پیش از برگزاری مراسم گفته بود:  من هرگز قبول کرده نمی توانم که حضور من در مراسم اشرف غنی بی دین، سبب مشروعیت او شود و غنی هیچ گاه نمی تواند  رهبر پشتون ها شود.