-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

اشتباه در کجا بود؟

ستار ایگر یاوز
کتابی تحت نام " اشتباه در کجا بود؟" از برنارد لوئس، شرق شناسِ انگلیس؛ کوشش میکند تا به پرسشي که ٣٠٠ سال است شرق در پی دریافت پاسخ به آن است، پاسخ بدهد. لوئس در این اثر خود کوشش ميكند تا اختلافات بین دنیای غرب و شرق را دریابد و مشابهت ها و تضاد هایی که بین سه دین آسمانی؛ یهودیت، عیسویت و اسلام است را توضیح و تشریح کند.
او زوال دنیای شرق را بین سده های ١٠-١٣ میداند و مینویسد که درس های تاریخی عموما در میدان های جنگ تدریس میشود اما ادراک و عمل به آن درس اندکی زمانگیر است. دلیل عقب ماندگی غرب را تماما به دنیای اعراب وابسته نمیداند اما اینکه اعراب شرق میانه یی، بیشتر مایلند تا در کشور های غرب سرمایه گذاری کنند را ترغیب میکند. چون در نتیجه همین بی توجهی است که شرقِ میانه مدت صد سال میشود در بحر خون غرق است و موج و تلاطم این بحرِ خون با گذشت هر روز شدت میگیرد.
" مقصر اصلی کیست؟" عکس العمل طبیعی است که وقتی همه چیز رو به سقوط است، توسط همه پرسیده میشود. از گذشته تا بحال در شرق میانه این پرسش توسط کتلهٓ عظیمی از انسان ها پرسیده شده است. سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران برای بدبختی هایی که پیش آمده است، آسانتر است. و کمتر کسی پیدا میشود که از خود بپرسد: " چگونه میتوانم خود را از گرداب این همه بدبختی رهایی بخشم؟!"
وجه مشترک دنیای غرب دیروز و شرق امروز اینست که از خود میپرسند: " دلیل این همه اضمحلال و زوال چیست و مقصر اصلی کیست؟"، و عموما پاسخ این پرسش را بیگانه گان برون مرزی و امپریالیزم میدانند. در حالیکه از خود باید بپرسند که: " اشتباه در کجا بود که ما از یک تمدن و مدنیت رو به پرواز به مدنیت در حال سقوط مبدل شدیم؟"

👤 نويسنده: برنارد لوئس
📚 تعداد صفحات: ١٨٥
سال تأليف: ٢٠٠١