-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

خریداری مرده ها در کابل

گزارش هایی وجود دارد که مأموران دولتی به خریداری مرده های غیر کرونایی مشغول اند. کسانی که به شکل طبیعی فوت می کنند، این ها می روند به خانواده های شان 2 لک افغانی تأدیه می کنند و مرده را در فهرست قربانیان کرونا ثبت می کنند. فهرست وفیات کرونایی به شکل کاذب بسیار بسیار طولانی ساخته شده؟
علت درچیست؟
آمار بلند قربانیان کرونایی را به نهاد های جهانی بهداشت ارائه کرده و متناسب با آن کمک های مالی دراختیار دولت افغانستان قرار داده می شود. حالا بقیه داستان را می توانید به ساده گی در ذهن خویش بازسازی کنید.