-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳, شنبه

امرالله صالح در چند قدمی استعفا

این خبر به گزارشنامه افغانستان واصل شده وصدق کذبش درگرو زمان است.

پس از توافقنامه سیاسی میان تیم های پیشتاز انتخاباتی و پذیرش تقسیم مساویانه قدرت میان داکتر عبدالله و داکتر غنی  وضعیت امرالله صالح معاون تکت انتخاباتی دولت ساز خیلی خراب شده که حتی از حامیان انتخاباتی خودش در کاپیسا، پروان، کوهدامن، غور، بادغیس، فراه و... پنهان شده و دیگر از وعده های او که گویا در کاپیسا فابریکه نساجی را فعال میسازد و یا در کوهدامن دانشگاه دولتی را ایجاد مینمآید خبری نیست که نیست.
۵۰٪ قدرت که به تیم داکتر غنی رسیده،  مشکل است که بیشتر از این را به امرالله صالح بدهد.
این در حالیست که تیم امرالله صالح کاملا متلاشی شده؛ نه  شورای شمالی با او  است نه مردم کاپیسا نه مردم کوهدامن.
اخیرا نشست خصوصی که میان سران شورای شمالی و داکتر عبدالله صورت  گرفته،  رهبران شورای شمالی  به داکتر عبدالله وعده دادند که در همه بازی های بعدی سیاسی و صلح  همرای او  ایستاد می شوند و همه متنفذین شمالی که مربوط به هردو  تیم  میشوند،  به زودی  از داکتر عبدالله  حمایت شان را اعلان میکنند.
گفته میشود همه این تلاش ها به وساطت رئیس مجلس نمآینده گان و امان الله گذر صورت گرفته تا قبل از صلح دولت با طالبان دوباره حوزه سیاسی مقاومت احیا گردد.
استعفای امرالله صالح فرصت را فراهم می کند که خودش و صلاح الدین ربانی به عنوان چهره های جوان تاجیک موقف خودشان را تثبیت کنند  در غیر آن بقای  امرالله صالح در دولت باعث مرگ تدریجی سیاسی او میشود که شمارش معکوس آن پس از توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله شروع شد.