-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

چه فکر می‌کنید آیا سیا نمی‌داند که زبان دری، زبان ملی افغانستان است؟

نکته یابی دقیق از محمد رسول معنوی

چه فکر می‌کنید آیا سیا نمی‌داند که زبان دری، زبان ملی افغانستان است؟ 
مطمئنا که خوب می‌داند.
رسانه‌های عمومی به خصوص فضای مجازی ابزار قدرتمند آنها برای سنجش افکار عمومی است. بر علاویکه آنها معلومات لازم را از رسانه‌ها جمع آوری می‌کنند، افرادی را گماشته اند تا روی فرهنگ‌های مختلف پژوهش کنند. 
زمانی‌که افکار عمومی یا بخشی را که می‌خواهند رصد کنند به دنبال بازخوردها و واکنش‌های آنهاست. از همین رو این یک بازی تجاهل‌گونه است که خلاف میل شما عمل می‌کنند تا ببیند شما بیدارید یا خواب!