-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۶, سه‌شنبه

پای شیوای شرق در چالش سختی گیر کرد

هشدار جناب منان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ به شبکه طلوع در مورد قطع نشر سریال «چقر» احتمالاْ نتیجه نخواهد داشت. نشر این گونه سریال هایی که به توازن اجتماعی صدمه می زند،  درچهارچوب یک استراتیژی وسیع تربرنامه ریزی می شوند و زیاد به رضایت یا عدم رضایت دولت یا مردم افغانستان ربط ندارد. حتی اگر معیین نشراتی زیاد اصرار ورزد، شاید به موقعیت و مقامش ضرر برسد.
وحید نوشین یک تن از ناظران نوشت:
فکر می‌کنم این یک مسله بسیار ساده نیست از نظر حقوقی شاید طلوع حاضر به توقف نشر سریال باشد اما کدام ارگان برای طلوع جبران خساره پرداخت می‌کند این تلویزیون اجازه نشر این سریال را بصورت قانونی از وزارت طلاعات فرهنگ بدست دارد و نظر به همین جواز نشر سرمایه گذاری کرده حالا اگر معین صاحب میخواهد نشر نشود باید مراجع جبران خساره را هم معرفی کند من به خوبی و بدی سریال کار ندارم اما از نظر تخنیکی توقف سریال مشکل است ....