-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۷, چهارشنبه

نیوریورک تایمز در مطلب دیگری شاهدی داده است که طالبان با سرسختی و کشتار دسته جمعی، یک ابر قدرت را شکست داده اند. امریکایی ها درحال ترک افغانستان اند و طالبان از ائدیولوژی افراطی خود صرفاً اندکی کوتاه آمده اند.