-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳, شنبه

امرالله صالح با یک قطعه نظامی وارد پنجشیر شد

از پنجشیر خبر می رسد که امرالله صالح بعد از مدت های طولانی، روز گذشته، با یک کندک قطعه نظامی به خانه اش در باغ سرخ رفته است. وی دراطراف خانه اش پاسگاه های حفاظتی توظیف کرده است. منابع می گویند که از مارشال فهیم تا قانونی و دیگر فرماندهان ارشد، هیچ یکی این چنین با قطعات نظامی برای زهرچشم گرفتن از اهالی به آن جا نرفته بود. 
مارشال فهیم حتی از موتر پائین شده و دردکاکین روی جاده با مردم چای می نوشید.
انجنیر علی بساط پذیرایی راه انداخته؛ اما آگاهان می گویند که این رفتار امرالله، ذهنیت اهالی را بیشتر از گذشته دربرابروی تحریک می کند. یک منبع به گزارشنامه افغانستان اظهار داشت که مانور امرالله نوعی زور نشان دادن به مردم است. وی گفت حتی زمانی که مهمانان از خارج پنجشیر وارد دره می شوند، بدون اسلحه و تجهیزات به داخل می روند. شماری از اهالی گفته اند که وی مآمور ارگ است.