-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳, شنبه

عبدالله پیشوای معامله و عقب‌نشینی است

سعادت موسوی
به رتبه مارشالی اهانت نکنید!

داکتر عبدالله با این خواست ناشایست هم به‌جنرال دوستم توهین کرد، هم منزلت رتبه مارشالی را زمین زد. در حال حاضر بخشیدن بالاترین رتبه نظامی به جنرال دوستم نه مناسبتی دارد و نه معنی. فقط به‌سخره گرفتن ارزش‌های است که عبدالله نیت پاسداشت آنان را ندارد.

عبدالله پیشوای معامله و عقب‌نشینی است. خواست اصلی‌اش همان چوکی تشریفاتی است و انتظار هم ندارد اشرف‌غنی به‌خواهش‌های ناصواب‌اش تمکین کند. شما تصور کنید وقتی این رتبه دل‌گرم کننده تایید نمی‌شود، چه کسی می‌شکند؟ کسی که به جای قدرت سیاسی واقعی به قوم و تبار خویش رتبه تشریفاتی می‌خواهد. البته جای تعجب ندارد، در کنار همراه سست عناصر تحقیر شدت بدیهی است.