-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۸, پنجشنبه

ادامه مذاکرات حساس در تهران بین طالبان و هندوستان

خبرها بیان می دارند که مذاکرات هند و طالبان در تهران با حضور نماینده گان ایران در تهران همچنان ادامه دارد. امریکایی ها هند را در مذاکرات دوحه نادیده گرفته و عقب در نگهداشتند. اکنون هندی ها با وساطت ایران و پاکستان خود به میدان معامله گام گذاشته است. مذاکرات تهران اسباب نگرانی واشنگتن است. این طور پیداست که پیشرفت در تعامل بین هند و طالبان با شمولیت ایران، توافقات دوحه را در خطر قرار خواهد داد. هرگاه پیشرفتی حاصل شود، لغو توافق دوحه از سوی امریکا به بهانه تخطی طالبان از مفاد توافق محتمل خواهد بود.