-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

خبر می رسد که رقابت بین استاد سیاف و کرزی برسر گرفتن مقام «شورای عالی دولت» از همین حالا آغاز شده است. تشکیل شورای عالی دولت بخشی از طرح عبدالله است. سیاف ضد طالبان و کرزی همسو با طالبان است.