-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

سیاف زنگ زد؛ دزد با پشتاره رها شد

حکومت عمری غنی بابا وکیل گذر که دوصد بوجی آرد کمک شده به مردم فقیران را دزدی کرده بود، آزاد شد. خیلی ساده؛ به آسانی نوشیدن یک پیاله آب. استاد سیاف به دادستانی کل زنگ زد، وکیل بی عاطفه از چنگ قانون (!) صحیح و سلامت رها شد.
اول به محضر سیاف آمد تا یک پیاله چای و یک بشقاب بادام و سیمیان را نوش جان کند؛ بعد، مثل یک غازی به خانه اش رفت.
نفرهای امرالله صالح، وکیل دزد را رد گیری و دستگیر کرده بودند، حالا چه کسی سزاوار آن است تا بیضه غنی را وزن کند؟