-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

ضیاء مسعود: ثبات وهمگرایی مامور راپور دهنده به اشرف غنی است

احمد ضیاء مسعود
چه كسي ميتواند صلح كند؟

كسي ميتواند با جانب طالبان به توافق برسد كه قدرت جنگ را داشته باشد.
كسي كه اردو ، پوليس و ساير نهاد هاي امنيتي از دستور وي اطاعت كنند و به دستور وي جنگ را متوقف سازند . اگر نهاد هاي امنيتي به دستور كسي جنگ را متوقف نسازند ، هيچ وقت نمي تواند با مخالفين صلح كند . شوراي مصالحه كه ادامه دهنده كار هاي شوراي قبلي صلح است از هيچ نوع صلاحيت نظامی ، اجرائي و سياسی برخوردار نيست كه موفق به آوردن صلح در كشور شود .
اين شورا نظر به متن تفاهمنامه ای كه امروز به نشر رسيده است، كاملا تحت دستور و فرمايشات اشرف غنی بايد كار كند . دو نفر از معاونين اين شورا، از جمله چهار معاون آن نيز افراد مربوط به اشرف غني اند.
رئيس شوراي مصالحه بايد گزارش كاري خود را راجع به صلح به اشرف غني بدهد و از وي دو باره دستور بگيرد.
در حالی كه شعار تيم ثبات و همگرايي به دست آوردن مقام رياست جمهوري بود ، و به همين خاطر تحليف نيز صورت گرفت، و ما همه به خاطر همين شعار گرد هم آمده بوديم تا در زنده گي سياسي مردم افغانستان يك تغير بنيادي رونما گردد.
آيا رهبران سياسي و كساني كه در تيم ثبات و همگرايي اند، براي خود شان لازم مي بينند كه به يك مامور راپور دهنده به اشرف غني تبديل شوند؟
هيچ مصلحتي بالاتر از مصلحت وقار و عزت مردم افغانستان در راه رسيدن به اهداف مشروع سياسي شان نيست .
اگر از حق سياسي مردم دفاع كرده نميتوانيم نبايد زمينه تحقير و شرمنده گي مردم را به دست خود مساعد سازيم .
جمعيت اسلامي متعهد به دفاع از حق سياسي مردم افغانستان است ، اگر در اين مبارزه تنها هم باقي بماند