-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

حامد کرزی: دوستم جنایت کار است، مستحق مارشالی نیست!

گفته می شود که واکنش سردرگم اخیر ادیب فهیم، انعکاس غیرمستقیم سخنان حامد کرزی است. برخی ناظران، واکنش ناگهانی و سر به مُهر، مبهم و بدون مخاطب خاص ادیب فهیم را برخاسته از دعوای انحصاری مارشالی به قلم داده اند. الغیب عندالله.
گزارشنامه افغانستان دریافته است که حلقاتی در داخل و خارج از دولت، این بازی پوچ را با مغز جوان ها شروع کرده اند. 
با وصف آن که رتبه مارشالی در اوضاع جاری، چیزی بیش از انداختن حلقه گل کاغذی بر گردن یک شخص مفروض نیست؛ چرا محافظه کاران، در مقطع حساس، بازی را با ورق مجازی «مارشال» دنبال می کنند؟

یک گزارش بیان می دارد که ادیب فهیم از حامد کرزی به طور خاص حرف شنوی دارد. کرزی به « بیادرزاده» خود گفته است که رتبه مارشالی ازافتخارات پدر تو است... دوستم چه کاره است... یک جنایت کار است... تو متوجه این ارزش ها باشی!
این جریانات نشان می دهد که چه بازی کثیفی بین سر دسته های سیاست و حکومت ادامه دارد. کرزی درزمان مأموریت خود، بارها تلاش کرد که به کمک امریکا، جنرال دوستم را بازداشت و محاکمه کند؛ اما امریکا اجازه نداد.

قریب به دو دهه است که گروه های به ظاهر نخبه و آقازاده ها را با کرسی و مقام چپ و راست تطمیع و خمیرکرده اند؛ اما کسی درسی از روزگار نیاموخته است. قاعده و قانون کشوری و نظامی هیچ کشوری حکم نکرده است که یک کشور همیشه درحال جنگ، فقط سرنوشت خود را با یک مارشال تعیین کرده و دلخوش باشد. 
از قراین بر می آید که برخی بازمانده ها بر سر رتبه مارشالی یخن پاره کرده و هدف غایی ملی برای عدالت آوری را به حساب میده بازی های صوری خویش مصادره کنند. هیهات!