-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۶, سه‌شنبه

نخستین مذاکرات هیأت هندی با طالبان در تهران


هندوستان با فروپاشی اردوی ملی افغانستان و یا ادغام جنگجویان بلک واتر افغانی با نیروهای امنیتی به شدت مخالف اند.
گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد نماینده گان سیاسی هندوستان با یک هیأت بلک واترافغانی در تهران مخفیانه درمذاکره اند.
 هند از مذاکرات یک جانبه امریکا با طالبان و تبدیل طالب به کمپنی جنگی تحت حمایت امریکا ( بلک واترمحلی) به شدت ناراض است و این مذاکرات احتمالاً با میانجیگری ایران و با موافقت پاکستان درجریان است.

رأس قضیه، مساله قانون اساسی و سرنوشت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که هندی ها به هیچ وجه با برنامه فروپاشی و تغییر درقانون اساسی افغانستان حاضر به سازش نشده اند.

در گزارش آمده است که رهبران بلک واتر افغانی بنا به موافقت پاکستان، به هندی ها اطمینان داده اند که سرمایه گزاری های راهبردی آن کشور در افغانستان تحت زعامت سیاسی رهبران بلک واتر افغانی صدمه نخواهد دید.

درین حال مقامات هندی از استقرار حاکمیت طالبی با نام « امارت اسلامی» به شدت مخالف اند. این مذاکرات در درازمدت می تواند سیاست های امریکا و مساله ابقای دو پایگاه امریکایی درافغانستان را که از سوی رهبران بلک واتر افغانی پذیرفته شده است؛ تحت تأثیر قرار دهد.
درحالی که ناظران به چند دسته گی در میان طالبان اشاره دارند، گمانه زنی وجود دارد که بدنۀ دیگر طالبان ممکن است درنزدیکی با ایران و هند، وزنه اصلی مذاکرات جاری در تهران باشند. همچنین این مذاکرات ممکن است درمسایل حساس پای امریکا را برای مداخله درنتایج آن به میدان بکشد.