-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

پدرام: امریکا از عظمت این زبان وفرهنگ می هراسد

فهم پدرام و تویت سیا/ CIA

کلِم الله همسخن


سیا در تویتی نوشته است که قبایل شمال افغانستان به زبان دری صحبت می‌کنند. زبان این تویت بسیار کوچک انگارانه و تحقیر آمیز است.
دکتر پدرام در یکی از بحث‌های طلوع نیوز می‌گفت: آمریکایی‌ها حکومت مجاهدین، استاد ربانی و فرمانده مسعود را به دلیل فرهنگی قبول نکردند؛ به دلیل تاجیک بودن و زبان فارسی. آمریکایی‌ها از عظمت این زبان و فرهنگ می‌هراسند؛ چون قدرت تولید و مقاومت دارد(نقل به مضمون). حالا هر عقل سلیمی می‌تواند بفهمد که چرا طی سال‌های پسین بحث سه‌گانه‌گی یک زبان واحد(پارسی) به فارسی-ایران، دری-افغانستان و تاجیکی-تاجیکستان این همه داغ بوده‌است.

ما طی این‌ سال‌ها یک‌سره تلاش کردیم به هموطنان با سواد، دانش آموخته، سیاست‌مدار و حتا شماری از تاجیکان و فارسیوان‌‌ تفهیم کنیم که برادر، خواهر، عزیز دل، نور چشم و قوت قلب! خودت را به کوچۀ حس چپ نزن؛ این زبان در سه گویش متفاوت باز یکی‌ست. اما، دیوانه وار تکرار می‌کردند و دلایل مزخرف و خرد آزار ردیف می کنند که نه، فارسی جداست و دری جداست و تاجیکی چیز دیگری‌ست.
اما، حالا توئیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) که کارش خارج از مرزهای آمریکاست، نشان می‌دهد که واقعن این فرهنگ و زبان چقدر دشمن دارد. و هم‌چنین نشان می‌دهد آدم‌هایی که در داخل کشور تاکید بر جدایی زبان فارسی و دری داشتند؛ که تا مرز لودگی تاکید بر چند‌گانه‌گی می‌کردند؛ مفت نبوده است- ازین جاها لوده پولی دریافت می‌کردند. با این وجود، شخصن خوش‌حال‌م که دشمن ما( هویت و فرهنگ و زبان) قدرت بزرگی چون آمریکا و انگلیس است، این جیره ‌خورهای داخلی‌اش را واقعن عدد حساب نمی‌کنم؛ چون این ها آنقدر کوچک اند که از دشمنی با هویت و فرهنگ من نان می‌خورند.