-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

ورود مرسل به وزارت دفاع ممنوع شده است


منابع امنیتی می گویند که برای جنرالان ارشد وزارت دفاع اوضاع حاکم در طبقه دوم آن وزارت سوال برانگیز است. درپی گزارش ها و ابراز نظرات متناقض، در بارۀ اقدام سوال برانگیز وزارت دفاع به انتصاب شماری از دختران جوان به مشاوریت آن وزارت، گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که دربازتاب افکارعمومی از ورای شبکه های مجازی، وزارت دفاع ورود مرسل امیری ( مهری!؟) به آن وزارت را تا امر ثانی ممنوع کرده است.

این ممنوعیت به دنبال بروز اختلاف و ایجاد ظن وگمان درمیان جنرالان ارشد نظامی در وزارت دفاع در رابطه به افزایش و رفت و آمد غیرضروری روزانه دختران جوان که عمدتاً در تلویزیون ها کار کرده اند؛ اعمال شده است. اما ممنوعیت فعلا شامل حال دیگران نیست، صرفاً لازم دیده اند که مرسل تا فرونشینی توفان اعتراضات، در مهمانسرای شخصی حاجی اسدالله خالد رفت و آمد کند.

گزارش مشعر است که گمارش بانوان جوان به وزارت دفاع مطلق با ایجاد سیاست های کدری مثبت و ملی ربطی ندارد ومرسل امیری براساس مفاهمه خصوصی بین احسان الله بیات مالک شبکه آریانا و اسدالله خالد، به وزارت دفاع راه یافته است. هم اکنون شمار بیشتر دختران جوان که ناگهان در طبقه دوم ساختمان اصلی وزارت دفاع با لباس های کاملاً غیرعادی ظاهر می شوند؛ هریک مبلغ پنج هزاردالر معاش می گیرند. 
دفتر کاری اسدالله خالد و سالن و دفاتر کاری مشاوران امریکایی نیز در همین طبقه موقعیت دارد. درگزارش قید شده است که حاجی اسد از حمایت امریکایی ها بهره مند است و در اقدامات خویش بی باک عمل می کند.
منابع امنیتی درگزارش خویش از منزل دوم وزارت دفاع یک تصویر غیراداری و تکان دهنده ارائه می کنند که جزئیات آن بنا ملحوظاتی درین جا منتشر نمی شود. همین منابع می گویند که در تلویزیون آریانا نیز اوضاع تأسف باری از نحوه پیش آمد با بانوان شاغل حاکم است.