-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

احتمال سقوط فراه تقویت شده است

یعنی که فراه درین مقطع بحرانی که طالب درعقب دروازه شهر ها رژه می رود، نخستین سقوط یک ولایت را به نفع بلک واترافغانی- امریکایی تمثیل خواهد کرد؟ بختور خان به بلک واتر پیوست و پسرش هم معاون والی است... اگر دولت به سرعت وارد ماجرا نشود، فراه دو باره سقوط می کند. هرگاه طالبان فراه از جناح ایران نباشند، اوضاع وخیم تر از گذشته خواهد شد.