-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

کمک رسانی ترکمنستان به طالبان بلک واتر


به ابتکار آمر بندر آقینه، کاروان امدادی ترکمنستان به طالبان بلک واتر تسلیم گردید.

خبر ارسال شده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که کاروان کمک های رمضانی وکرونایی کشور ترکمنستان درمسیر راه به طالبان تحویل داده شده است.

شخص آمر بندر آقینه درشمال افغانستان، عبدالفتاح فایق از بدخشان با مفرزه های بلک واتر جدید ( طالبان) درنزدیکی مرز سازش کرده و کاروان را تغییر مسیر داده است. آمربندر آقینه نفرخاص ارگ و درعین حال، مسوول ارتباط طالبان بلک واتر است.

درهمین حال گزارش می رسد که عملیات پیش رانش دسته جات داعش از شرق به سوی شمال افغانستان درجریان است و این تغییرجغرافیای تروریستان با تغییر ظاهراً موضع طالبان بعد از توافق یک جانبه با امریکا همزمان شده است.

همچنین گزارش می رسد که ترکمنستان رابطه اش با طالبان بلک واتر را افزایش داده و کمک های خوراکی به آن ها ارسال می کند. تأمین مایحتاجات مفرزه های تغییر نام یافته طالبان، بدون هیچ تردیدی با موافقت امریکا صورت می گیرد؛ ورنه، ترکمنستان جرأت تأمین رابطه و امداد رسانی به تروریستان را ندارد. 
ارگ از کار روایی های آمر اعزامی خویش بی خیال ساکت است. ترکمنستان از کابل خواسته است تا نقاط مرزی علامت گزاری و کنترول گردد. ارگ خاموش است اما درعوض، هرزمانی که نیاز باشد، به خاطر بندش یا گشایش تورخم اشک می ریزد.