-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

عطانور: بسیار متأثر هستم!

عطانور اظهارداشت که شورای صلح به زعامت عبدالله یک امتیاز خیراتی است. عبدالله دنبال بودجه است و توافق اخیر، تکدی گری است!
در رد و مذمت امضای توافق سیاسی بین غنی – عبدالله، نخستین جرقۀ خشم از زبان استاد عطا نور پرید.

ایشان در گفت وگو با طلوع نیوز تصریح کرد که « درین توافق نامه هیچ چیزی به هدف بهبود اقتصاد، تامین امنیت، حفظ آرامش برای مردم و ایجاد وحدت ملی ذکر نشده» جز این که القاب تشریفاتی، مسایل مادیات و چوکی ها بین افراد و اشخاص مطرح بوده چیزی دیگری در آن به چشم نمی خورد. 

عطا نور به گفته مردم « پشت آب رفته بیل برداشته» و مدعی شد که «قانون بازی رعایت نشده» و خواسته های دکترعبدالله «فراقانونی» بود؛ مثلا کسی رئیس شورای صلح، در پروتول نفر دوم» ذکر شده است.

وی درشرح «قهقرایی» روند انتخابات، اظهارداشت که حالت جاری به خاطر آن است که انتخابات « رنگ و اعتبار خود را از دست داد». وی نگفت که چرا انتخابات به قهقرا رفت؛ درعوض نیزۀ استدلال به سوی عبدالله نشانه رفت و گفت طوری شده که «هر وقتی انتخابات شود، بازنده باید دعوا کند و حق بگیرد. درحالی که کسی که برنده می شه بازنده باید تبریکی بدهد. »
عطانور از فضاحت های غلیظ تقلب به هم پیوسته و انباشته به هم درجریان انتخابات و پروسه رأی شماری، ( که آسمان مطبوعات را بیخی تیره و تار کرده بود)، شکست قفل بایگانی و هزاران مورد مستند دیگر، اصلاً یادی نکرد و فقط گفت:
« بسیار متاثر هستم» که عبدالله  خواسته های فراقانونی و شخصی خود را به کرسی نشانیده است. 

عطانور، از قربانیان سیاست های مشترک غنی – عبدالله است که اکنون در صحرای بی سرنوشتی رها شده ودرنتیجه به نظر می رسد که از سیاست نرم و مرگبار عبدالله، بیشتر زخمی شده است. وی بدون تحلیل سیاست منطقه و جهان صاف و ساده گفت شورای صلح یک امتیاز «خیراتی» است و تلاش برین شده که یک « واحد بودجوی که هیچ مرجعی هم صلاحیت و حق تفتیش» در آن نداشته باشد، به وجود آورده شود. 
مشارالیه یک گام دیگر هم جلو تاخت و گفت: واضح است یک مجموعه به خاطر پول و بیت المال و پول گرفتن از خارجی ها عامل چنین وضعیت است. او خاصتاً با اشاره به عبدالله خاطر نشان کرد: «کسانی که دیروز در یک قصر بودند، امروز هم برای شان کار پیدا شود». 
عطانور واضحاً ناراحت، خسته، ووا زده معلوم می شد. ایشان خشم خود را از مصلحت گرایی اشرف غنی هم نشان داد و گفت: رئیس جمهورملامت است. برنده شده، در رأس زعامت قرار دارد، چه کسی خوشش بیایه و چه کسی خوشش نیایه. مگر مصلحت بینی می کند. وی به اشرف غنی کارخانه گی دا دکه وی باید « از صلاحیت های قانونی خود از بحران جلوگیری کند و قدرت طلبی را فرصت ندهد. سخاوت خوب اما مدارای بیش از حد لازم است».
عطا نور در پایان قید کرد: ثبات وهمگرایی «تکدی» کرد!