-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

چیستان سیاسی

گویند یک هندو باور، به دین اسلام مشرف گشت. به فتوای مولوی، او را ختنه کردند. هندو، بی باکی کرد و آب یخ نوشید. جای زخمش «گزک» کرد. دردی شدید از نوک ذکر تا مغزش تیر می کشید. نیمه های شب بی طاقت شد و فریاد کشید:
ای خدا، هم دین رفت؛ هم غِین رفت!
این قصه درمورد چه کسی درین روز ها صدق می کند؟