-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

مارشالی دوستم، اعلام جنگ ملی علیه طالبان بلک واتر افغانی است

 در ظاهر امر، اعطای رتبه مارشالی، رنگمالی شکست سیاسی تیم دکترعبدالله به شمار می رود.

رتبه مارشالی، یک امتیاز مجازی برای جبران ظاهری شکست تاریخی و سیاسی تیم ثبات و همگرایی به هدف تغییر درساختار نظام است. دوستم هم این را می فهمد؛ غنی بیشتر. کمال اصولی هم دراصل خیلی خرسند است ازین واقعه.

با این حال، قضیه رُخ دیگری هم دارد.

توافق بین دو جناح «دولت ساز» و « ثبات وهمگرایی» درنبردهای قریب الوقوع با دسته جات بلک واتر «افغانی»، پاکستان وعربستانی، یک جبهۀ واحد دفاع از مدنیت درافغانستان را شکل داده می تواند؛ و آنگاه دوستم، همانند دورۀ جنرالی، نقش مارشالی خود را درتاریخ اثبات خواهد کرد.

رشید دوستم همیشه در پیچ دردناک ( اوضاع نوسانی کشور بین سقوط و بقا) نقش حیاتی بازی کرده است. هیچ نیرویی به غیر از جنرال دوستم، قدرت و دلاوری بی امان علیه دسته جات تروریستی را ندارد. دوستم، دراجندای امریکا و ناتو، درخت ستبری است که در شوره زار منافع روسیه در افغانستان روئیده و تناور شده است.

همچنین اطلاعات اولیه گواهی می دهند که طالبان علی رغم برخورداری از هزینه های خاص کاخ سفید و عربستان، در نبرد قدرت برسرکابل و مدنیت افغانستان سرشکسته خواهد شد. مشاورامنیت ملی هند مطالبه خلیلزاد برای مذاکره با طالبان به عنوان یک دسته تروریستی را کماکان رد کرده است.
اکنون دفاع از رتبه مارشالی برای دوستم، یک آزمون است؛ این آزمون، رویارویی تاریخی با مفرزه های مختلط طالب و داعش است که اکنون عقب درهای پایتخت درانتظار ورود به قدرت اند.