-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

دکترمهدی وزیرمعارف/ حفیظ منصور وزیر فرهنگ


جمیعت اسلامی با انشعاب زنده است.

خبر می رسد که شماری از نخبه گان جمعیت اسلامی  تحت رهبری استاد شاداب از بدنه جمعیت جدا و به جریان حکومتی به رهبری دکتر عبدالله پیوسته اند.

 کسانی که شامل این انشعاب جدید هستند عبارتند از استاد شاداب، دکتر مهدی، حفیظ منصور، نوررحمن اخلاقی، سید حامد، مدیر اعتبار، واصل نور خان، آرینفر و ایماق  وکیل پارلمان. باید متذکر شد که این چهارمین انشعاب در حزب جمعیت اسلامی است که اتفاق افتاده است. قرار اطلاع گروه انشعابی، احتمال دارد که استاد شاداب به حیث وزیر حج و اوقاف معرفی شود. جایگاه دیگر شخصیت ها هنوز مشخص نشده اما گفته می شود که دکترمحی الدین مهدی به وزارت معارف و حفیظ منصوردر مسند وزیر فرهنگ منتصب خواهند شد. 
گ