-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

مست ازپول و پلو درکابل: لشکرهای وزیرستان می رسند!


این بروتی مو دراز و فربه زنده است؛ پسرعمویش کشته شده است. 



 علی وزیریکی از هزاران بازیگر «دوسره» درتاریخ صوبه سرحد به شمار می رود که از زمان حبیب الله خان ضیاء ملت والدین تا ایام حاضر، ‌هم از دولت پنجاب پول گرفته اند؛ هم از دولت های جاهل کابل.

حالا هم همان داستان روان است.

وقتی مهم ترین دست آورد تاریخی مردم افغانستان ( انتخابات ) قربانی یک دسیسه سازماندهی شدۀ غنی بابا شد، منابع خارجی و گروه سنتی غنی دست به هم دادند و به جای مجلس سوگ، فرش دروغین تحلیف هموار کردند.

اگربازهم پا گذاشتن روی چاه های گذشته نبود، معلوم نشد درمراسم تحلیف، علی وزیر و محسن داور را چرا به کابل طلبیدند. هیچ کسی نگاه بد به شخصیت های همسایه ندارد؛ اما چه حال و هوایی بود که علی وزیر، مست از پول و پلو درکابل، عنوانی مردم افغانستان چنین اخطار داد:
به زورگویان مخالف غنی بابا هشدار می‌دهم که با لشکرهای وزیرستان، سوات، اقوام محسود و داور مواجه خواهید بود.

در یک صد سال اخیر لشکرهای وزیرستان درافغانستان چی وقت به جنگ نیامده اند که حالا اخطار خود را تازه کرده اند؟

لشکرهای وزیرستان، باراول در 91 سال پیش به خاک ما تجاوزکردند؛ سوختند، بردند، تباه کردند و دهل نواختند. درسال 1994 هم عین ماجرا مکرر شد که تا اکنون ادامه دارد. طالبان پاکستان و افغانستان، از وزیرستان ها و سوات، از مناطق اورکزی، محسود، مهمند، نوشهره، چارسده، مانسهره، هیبت آباد، کوهات، مردان، کویته، کچلاغ، دیره اسماعیل خان، مینگوره به سوی قندهار و کابل و ننگرهار به حرکت در آمدند. من خود درسال های کار دربی بی سی پشاور، شاهد سرازیری سیلاب انسانی از مرز ها به داخل افغانستان بوده ام.  اما این بار، کاروان شان تنها از غنایم محمل نه بست. این بار، به کمیت هزاران هزار نفر دردشت های شمالی و جبل السراج کشته شدند و مرده های شان به فروش رفت.
لشکرهای های وزیرستان همین حالا در 32 ولایت درجنگ اند. همیشه حاضرباشان استقبالی از لشکروزیرستان درکابل یافت می شود.