-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

واگذاری قدرت به طالبان، درپیمان یک طرفه امریکا با پاکستان رسماً به امضاء رسیده است. مشکل باقی مانده، درکابل نیست؛ درتهران و دهلی است. امضای پیمان ضمانتی طالب با هند و ایران، امری ناگزیر است. درغیرآن، توافقنامه امریکا با طالب عملی شدنی نیست.