-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

فارین پالیسی: دختران طالبان به تحصیل درمکاتب شروع کرده اند!

 تطهیرچهره سیاه طالبان از سوی فارین پالیسی نشریه معروف امریکایینشریه فارین پالیسی امریکا، درگزارشی دراز و با پهنا، به نفع طالبان دروغ سازی را شروع کرده است.
این نشریه از قول کسی به نام حبیب الرحمان که ظاهراً یک مکتب دختران را درساحه تحت تسلط طالبان اداره می کند، نوشته است که برخی شاگردان وی دخترانی از خانواده های طالبان هستند و حتی طالبان به او اطمینان داده اند که با درس خوانی دختران شان در مکتب حبیب الرحمان کدام مشکلی ندارند!
این درحالی است که این گروه جنایتکار، تقریباً هر هفته درگوشه و کنار کشور، یک مکتب دخترانه را می سوزانند که آخرین موردش سه روز پیش در بادغیس اتفاق افتاد.

حبیب الرحمان که زمانی درکابل تحصیل کرده می گوید که شماری از شاگردانش دختر، خواهر یا خواهر زاده طالبان هستند. اکثر طالبان در خارج از قریه به جنگ و گریز با حکومت مشغول اند؛ اما اعضای دخترانه خانواده را تشویق می کنند که به مکتب بروند!
وی گفته است که برادرم طالب مسلح است اما هیچ مشکلی با مکتب ندارد؛ او می خواهد من به درس و تعلیم مشغول باشم. طالبان می دانند که تحصیل دختران بخش مهمی از دین اسلام است. جالب است که حبیب الرحمان می گوید که بعد از رفتن امریکایی ها از افغانستان آینده خوبی پیش رو خواهد داشت.