-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۱, یکشنبه

هرگاه دل تان بخواهد شاخ بکشید، این نوع اخبار را بخوانید:


سردمداران وقیح و پلیسی جمهوری اسلامی ایران، نگران سرکوب رسانه در آمریکا!