-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

ملای هراتی آشکارا کفر گویی را شروع کرده است


گزارش می رسد که ملامجیب الرحمان، مفتی بلک واتر جدید درهرات همراه با شماری از بستگان نزدیکش به ویروس کرونا مبتلا شده است. 
او هر روز نعره می کشید که کرونا آفتی برای کافران و رحمت به مسلمین است!
ملای بلک واتر اخیراْ دریک ویدیوی مضحک می گوید که خداوند با دستان خودش برای مٰؤمنین شراب می نوشاند. وظیفه خدا از نظر ملای بلک واتر یعنی این! این بدبخت مطلق کفر می گوید.