-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۸, پنجشنبه

فرش گل به پیشواز طالبان رها شده در بغلان

خبر می رسد که دیروز  تعداد زندانیان آزاد شدۀ طالبان به وسیله وکیل احمدزی در ده موتر زرهی از کابل به بغلان  انتقال داده شد و به پیشواز شان گل فرش کرده بود.
منابع امنیتی می گویند که وکیل احمد زی به طالبان گفته است که ما درشمال باید در برابر همه اقوام متحد باشیم تا کسی نتواند سربلند کند. درخبرآمده است که وکیل احمد زی به طالبان گفته است که من شما را از طریق ولسی جرگه با تمام قدرت یاری می رسانم و شما بغلان را به طور کامل باید در کنترول خود درآورید.