-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

ملاقات اضطراری خلیلزاد با مقامات هندی

هند مخالف اصلی طالبان است. 
زلمی خلیلزاد دردیدار «اضطراری» با وزیرخارجه و مشاور شورای امنیت ملی هند گفته است که هند باید بخشی راه حل معضل داخلی افغانستان باشد. اما روزنامه تایمزآف اندیا می نویسد دروضعیتی که کلید اصلی مسایل در دست پاکستان و طالبان قرار گرفته، بودن هند به حیث بخشی از قضیه داخلی افغانستان یک فریبکاری است. 
امریکا خواستار «نقش سازنده» هند دربحران افغانستان است. اما هند از حکومت کابل حمایت کرده و نفوذ زیادی بر حکومت غنی دارد و با واگونی سفر نمی کند که به سوی طالبان درحرکت است.