-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۱, یکشنبه

حمله برخبرنگاران، درواقع حمله بر بلک واتر افغانی است

آماج گیری کارمندان شبکه خورشید، بیشتر هدفش بلند کردن صاعقه خبری آن است.  بمباران افکارعامه به هدف خراب کردن یک پروسه است.
چه کسانی مسبب این عمل دهشت انگیز اند؟
این اقدام نشان داد که ضد عملیات علیه اجرایی شدن توافق نامه ضد ملی خلیلزاد- طالب آغاز شده است. واگذاری قدرت به بلک واترجدید افغانی تحت سپانسر سی آی ای و آی اس آی، افزون برآن که برای نیروهای مقاومت ملی و افغانستان حکم مرگ دارد؛ برای قدرت های منطقه ای نظیرایران و هند نیز به هیچ صورتی قابل تحمل نیست.
حتی بازی تاکتیکی ضد ونقیض امریکا در آستانه انتخابات آن کشور می تواند انگیزه ای برای این حمله باشد تا امریکا همانند «توافق برجام با ایران»، ازین توافق نیز خارج شود. مستقرسازی بلک واترافغانی درحیات سیاسی و ملی افغانستان، درتوان امریکا نیست و هزینه جنگ برای آن کشور را هم افزایش می دهد.