-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

ما درچهارچوب صلح دکترعبدالله حضور نداریم!

موقف جمعیت اسلامی افغانستان در مورد اظهارات روز شنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۹ محترم داکتر عبدالله عبدالله:

جمعیت اسلامی افغانستان تلاش برای صلح را به عنوان نیاز اولی جامعه افغانستان، مسئولیت فردی هر شهروند دانسته و همچنان از هر تلاش صادقانه جهانی برای تأمین صلح عادلانه و پایدار استقبال نموده و به دیده قدر مینگرد.
جمعیت اسلامی افغانستان، باور دارد که صلح عادلانه و پایدار در افغانستان، نخست با شکل گیری اجماع ملی میان همه نیروهای مؤثر و سپس آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان در چارچوب “گفتگوهای فراگیر ملی صلح” میسر است.
در مورد اظهارات روز شنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۹ محترم داکتر عبدالله عبدالله پیرامون معرفی شدن نماینده جمعیت اسلامی در تیم مذاکره کننده حکومتی با گروه طالبان، باید گفت که تااکنون به نمایندگی از این حزب، هیچ فردی به صورت رسمی در هیچ چارچوبی برای مذاکره با طالبان معرفی نشده و هرگاه گفتگوهای مستقیم با طالبان آغاز شود، جمعیت اسلامی افغانستان در مورد گزینش و معرفی نمایندگان خویش به هدف ورود در روند “گفتگوهای فراگیر ملی صلح” و همچنان مذاکره ‌با طالبان و سایر طرف ها، تصمیم خواهد گرفت.