-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

پروژه خلیلزاد متلاشی گردیده است


برای حکومت کابل، راه چاره مقدماتی، اعدام جمعی طالبان و لغو پیمان امنیتی با امریکا است. بسیج مردم خشمگین هرجبهه ای را می تواند بشکند.
بدن های حریری نوزادان کابل محض گشودن دیده به دنیا، با زخم و جرح دوزخیان روی زمین رو به رو شد. درمشرقی، مثل همیشه خون فوران دادند.
این معصومیت؛ اما به پروژۀ دکترخلیلزاد، مذاکره بین الافغانی وامیدهای کور سو نسبت به صلح و طالبان، مطلق پایان می دهد.  این فاجعه از هردستی که رهبری شد، نتیجه اش، خنثی کردن مأموریت مرگبار خلیلزاد است.

برخی از مردم، مساله صرفاً تبلیغاتی صلح با طالبان را بی جهت جدی انگاشته بودند. این یک پروژۀ کوتاه مدت بازی با مغز دو طرف جنگ بود وهست. از شروع ماجرا، عقل باور نمی کرد که طالبان پای شان به جرگه قدرت برسد. تشدید جنگ بازیگران است که طالب را جری تر ساخته است. سازش با طالب به عنوان «سگ های جنگ» از بنیاد غلط و محال است.

غنی، دنبال قرص مسکن است؛ نه علاج دایمی. با تکان دادن دست، می گوید که اردو به تعرض برود. نمی گوید که اردو را به مشاوره چه کسانی درحالت اغماء واغفال قرارداده بودی!؟
اشرف غنی اگر صادق است، هم اکنون در بیرون از زندان پلچرخی نمایش کلانی از کشتار واعدام جنایت کاران طالب را بر پا کند و روزانه صد صد نفر را به دار بیاویزد تا زندانیان طالب درمحابس کشور صفر شود. دیده خواهد شد که اطفاء دهشت به وسیله دهشت، تنها راه ایستاندن این بربریت بی پرسان است. با تأسف که درفقدان یک دولت ملی، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

 حکومت هایی که خود برای تقویت طالب، به شمول حکومت متأخر، بودجه ملی را سال ها به کار گرفته، دست به چنین کاری خواهد زد؟ قطعاً جواب منفی است. لااقل می توانند دریک اقدام ملی و تاریخی، پیمان امنیتی با امریکا را لغو کرده و علناً با قدرت های همسایه وارد تعامل شود.
پروژه خونبار انتخاباتی ترمپ درافغانستان با مخالفت سرسختانۀ روسیه، هند و ایران رو به رو است. برای حکومت کابل، راه چاره مقدماتی؛ اعدام جمعی طالبان و لغو پیمان امنیتی با امریکا است. بسیج مردم خشمگین هرجبهه ای را می تواند بشکند.