-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

ایرانی ها خطای بی جبرانی را مرتکب شده اند. زمان و زمینه در تغییر است؛ در یک تاریخ پیش بینی ناشده، تاوان سختی خواهند پرداخت. ایران، همیشه از راه افغانستان بی نظام شده است.