-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

تاریخ زده گی سیاسی عبارت اند از:

حکایتی است از جهل سیاسی یک دسته  و ظرافت سیاسی یک گروه دیگر. بدین تعبیر که یک گروه، تمام قدرت و دم و دستگاه را دراختیار خود گرفته؛ و با مهارت در میدان مخالفان خود یک نام پوچ و دروغین به نام رتبه مارشالی را چور موی کنک انداخته. حالا آینده مدعیان قدرت و ریاست جمهوری وکارآمدی این نحلۀ کوچک را خود تان حدس بزنید!