-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

حمید خراسانی دو باره به میدان آمد

تاریخ از تکرار خود هرگز شرم نمی‌کندوی درتازه ترین اطلاعیۀ خود گفته است: مبارزه ما ادامه دارد...
خواستند ما را دفن کنند؛ ولی ندانستند مانند بذر دوباره رشد خواهیم کرد. در بند کردند ولی کور خوانده بودند؛ ما هرگز تسلیم نمی‌شویم و اندیشه های مان آزاد خواهد بود، میخواستند لگه بد نامی بزنند؛ ولی نمی‌دانستند که چون آفتاب درخشان و چون برکه‌ای شفاف هستیم که هیچ خس و خاشاک در ما جای نمی‌گیرد.
تاریخ از تکرار خود هرگز شرم نمی‌کند در هر جامعه‌ای که آزادی خواهان شعار آزادی سر دادن یا در بند کشیده شدند و یا هم از صحنه عمل حذف شدند ولی نسل های شجاع دیگری راه آنان را ادامه دادند.
نهضت اسلامی مقاومت هم چنان هندوکش با اقتدار و مستحکم‌تر از گذشته در فعالیت هایش فعال بوده که هیچ طوفانی نمیتواند آن‌را واژگون سازد.
راه ما حق و شعار ما آزادیست و در پی هیچ نوع جاه و جلالی نیستیم از آن‌عده مبارزین آزادی خواه که خواهان عدالت اجتماعی در جامعه هستند و میخواهیم که درین راه مقدس ما را همراهی نمایند.
« مهم نیست بخاطر آزادی زمین و آسمان را تسخیر کنید مهم این است که خودتان را نفروشید » جوانان شجاع و نترس کشور عزیز و رنج دیده ما فقد «نه» گفتن شما در برابر بی عدالتی بزرگترین مبارزه است
پس بیائید دست به دست هم داده کشور زیبای خود را ازین لکه های ننگین تاریخ پاک نمائیم تا سرخ روی باقی بمانیم.