-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

چرا حکومت کابل از حملات خونبار دیروز خرسند معلوم می شود؟

پشت پرده نوزادکشی
نویسنده: علی امیری

طالبان در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی، حوادث ننگرهار و دشت برچی را، کار داعش در همدستی با سرویس امنیتی اداره کابل دانسته، تا روند صلح تخریب و حکومت آقای غنی تداوم یابد. در بیانیه آنان نسبت به تشدید خشونت‌ها هشدار داده شده و مسئولیت آن متوجه اداره اشرف‌غنی دانسته شده است. نمی‌توان ادعای یک گروهی را که دستش تا بازو به خون بی‌گناهان غرق است، حجت موجه دخالت دولت غنی در خونریزی‌های کنونی دانست، اما نمی‌توان این نکته را یکسره از تحلیل‌‌ها دور داشت. به خصوص که از واکنش‌های مقامات حکومتی، دیروز نوعی سوء استفاده و شادمانی پنهان پیدا بود. خشونت‌های قبلی طالبان در بیان رسمی، پیش از این با اصطلاح گنگ "دشمنان مردم افغانستان" یاد می‌شد، اما در مورد حوادث روز گذشته، برغم انکار طالبان، نوک حمله متوجه طالبان و صلح بود و غنی نیز دستور تعرض به مواضع طالبان را داد. من نمی‌خواهم بیانیه طالبان را تایید کنم ولی بی‌تردید در خشونت‌های دیروز، دولت افغانستان نیز سودی برای خود می‌بیند. اگر چنین فرضی را بپذیریم، که زیاد هم بعید نیست، کشتن زنان و کودکان، چه به نیت تصفیه نژادی علیه هزاره‌ها صورت گرفته باشد و به قصد تمدید عمر حکومت غنی، در هردو صورت، می‌تواند پیام مرگ و نابودی برای این مردم باشد. هر کسی، نهادی، گروهی که در حادثه دیروز نفعی داشته باشد، می‌تواند بخشی از داستان پشت پرده آن نیز باشد. آیا اشرف‌غنی تا سر حد کشتن نوزادان شایق دوام این حکومت پر فتنه و فساد و پر از عدالت وحیدعمری است؟!