-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

به پایداری توافق تازه بین ع و غ، هیچ کسی باورمند نیست. یعنی شعور مردم، تجربی تر از گذشته عمل می کند و نیات خارجی ها را درک می کنند. هراندازه شکاف داخلی بین گروه های سیاسی کمتر شود، چانس سرکوب طالبان قوت می گیرد. اکثریت می گویند ببینیم چی خواهد شد؟
بدبختانه چشم انداز آینده تاریک است و غرور تروریستان را به شکل بدی پندانده اند. امریکا درموضع ضعف قرار دارد و قدرت های قوی ( روسیه، ایران، چین و هند) خودشان را به بازی جدید جنگ و سازش آماده کرده اند. جایگزین سازی داعش به جای طالب از سوی امریکا از همین حالا مسخره و محکوم به فنا است. بلک واتر افغانی صرفاً در حد مزاحمت و انداختن جمپ دربرابر توسعه افغانستان و کاروان منافع قدرت های منطقه ای است تا به تقسیم ذخایر باقی مانده در آسیای میانه با امریکا راضی شوند.