-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

احتمالاً عملیات بلک واتر از هرات شروع می شود

پروژۀ سقوط غنی – عبدالله و درمجموع نظام جمهوری اینک تحت هدایت امریکا از هرات کلید خورده است. به نظر می رسد که وقت مناسبی برای شورانیدن ملای بلک واتر افغانی ( مجیب الرحمان هراتی) به راه اندازی جنگ فرقه ای تعیین شده است. ملای بلک واتر خوب اپراتیفی گفتار می کند؛ افزون بر ایران « نامهربان»،  پاکستان و امریکا را هم جنایتکار می خواند. 
سوژه گفتار ملای هراتی، حساس و از نظر زمانی هم تعیین کننده است. او غنی و عبدالله را بی غیرت، بی شهامت و نامرد خطاب کرد و آنان را بخشی از «تاریخ سیاه» توصیف کرد. سخنانش دقیق و درست است؛ اما هدفی که درپس سخنانش خوابیده، پروژه بلک واتر افغانی تحت هدایت امریکا است. لب لباب سخنش این است که چرا علیه ایران ندای جنگ سر نمی دهید. او گفت: لعنت خدا و ملائک و انس و جنس بر شما. 
او را آزاد گذاشته اند که حتی به جهر بگوید: تمام مشکلات ما از حضور نیروهای کثیف امریکا است.